All Posts

Od 1 stycznia kolejna grupa przedsiębiorstw zostanie objęta obowiązkiem utworzenia pracowniczego planu kapitałowego

Chcielibyśmy przypomnieć, że już od 1 stycznia 2020 r. przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych znajdą zastosowanie do kolejnej grupy przedsiębiorstw – zatrudniających na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób. Zwracamy uwagę, że jako osoby zatrudnione należy rozumieć nie tylko pracowników ale zasadniczo wszystkie osoby zatrudnione, objęte obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym (w…

Więcej

Kolejne wzmocnienie naszej praktyki podatkowej

W grudniu naszą kompetencję w zakresie podatków pośrednich wzmocnił Rafał Gołba. Rafał jest doradcą podatkowym i posiada ponad 8 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. W naszym zespole jest odpowiedzialny merytorycznie za zagadnienia z zakresu podatków pośrednich, w szczególności podatku od towarów i usług. Rafał włada biegle językiem angielskim oraz (w stopniu komunikatywnym) językiem niemieckim.

Więcej

Koszty przechowywania informacji w tzw. „chmurze”, w tym hosting, podlegają limitowaniu (15e ustawy o CIT)

Z początkiem października tego roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.288.2019.1.NL), w której stwierdził, że koszty wsparcia związane z tzw. „chmurą” (Cloud) tj. usługi hostingu danych i aplikacji podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o przepis art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Swoje stanowisko organ podatkowy argumentował tym, że…

Więcej

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, której celem jest usprawnienie wydawania decyzji o wsparciu oraz doprecyzowanie niejasności zaobserwowanych dotychczas w interpretacji przepisów regulujących sposób funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Pragniemy przypomnieć, że pomimo wielu zbieżności z obowiązującym uprzednio programem Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), program PSI funkcjonujący od niespełna roku, wprowadził znacząco odmienne zasady…

Więcej

Możliwe konsekwencje w CIT i PIT tzw. „twardego Brexitu”

Przed kilkoma dniami Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące potencjalnych konsekwencji na gruncie CIT i PIT tzw. „twardego Brexitu” tj. bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (UE). Stosownie do wyjaśnień resortu finansów, tzw. „twardy Brexit” oznacza, że w relacjach pomiędzy państwami UE i Wielką Brytanią nie będzie okresu przejściowego w zakresie utrzymania aktualnych regulacji dotyczących…

Więcej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR

Z dniem 13 października b.r. weszły w życie przepisy z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające na niemal wszystkie spółki handlowe obowiązek zgłaszania i aktualizacji w dedykowanym rejestrze (Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR) beneficjentów rzeczywistych – czyli osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad daną spółką. Zgłoszenia mają charakter…

Więcej

Oddelegowanie – o zaświadczenie A1 może już nie być tak łatwo…

Jak wynika z doniesień prasowych, Parlament Europejski wznawia prace nad nowelizacją przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w ramach UE. Nowe zasady mogą zmienić sposób oskładkowania wynagrodzeń tysięcy Polaków delegowanych do pracy w innym kraju UE. O ile proponowane zmiany wejdą w życie, o tym w którym kraju powinny być płacone składki na ZUS decydować będzie wysokość obrotów spółki delegującej…

Więcej