Dział podatkowy

Prowadzimy rekrutację do Zespołu Podatkowego BTA.

Jeżeli jesteś absolwentem z niewielkim doświadczeniem lub studentem (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, administracja, finanse) i zastanawiasz się nad karierą w doradztwie podatkowym, to szukamy właśnie Ciebie.

Zespół BTA tworzony jest przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w firmach Big4, a do naszych klientów należą bardzo zróżnicowane podmioty (od jednoosobowych działalności, po międzynarodowe koncerny). Oferujemy dzięki temu udział w ciekawych projektach, pod okiem wysokiej klasy specjalistów. Jesteśmy jednocześnie kancelarią relatywnie nową (utworzoną w 2019 r.), dzięki czemu u nas nie staniesz się „trybikiem w maszynie”, lecz członkiem silnie zintegrowanego zespołu, z możliwością tworzenia i rozwijania firmy, budowania własnej bazy klientów, a z czasem także własnych zespołów.

Twoja rola w BTA polegałaby na:

 • analizie podejścia organów podatkowych i sądów administracyjnych do wybranych zagadnień;
 • rozwiązywaniu konkretnych problemów prawno-podatkowych, opracowywaniu projektów opinii, raportów i pism do organów;
 • udziale w przeglądach;
 • wspieraniu zespołu w innych zadaniach.

Nasze oczekiwania:

 • ukończone minimum 2 lata studiów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (język niemiecki będzie dodatkowym atutem);
 • bardzo dobra znajomość MS Office;
 • zaangażowanie i chęć nauki;
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole.

Co oferujemy:

 • udział w ciekawych i różnorodnych projektach;
 • elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego i bezpośredniej pracy z wysokiej klasy specjalistami;
 • przyjazne środowisko pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. GDPR/RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka:

Business & Tax Attorneys Dobiejewski, Patrzek, Sobczak, Karasiuk i Wspólnicy sp.k.
ul. Lubawska 17; 54-061 Wrocław, Polska

KRS: 0000806483

NIP: 8943146655

email. info[at]btattorneys.pl

Podstawą przetwarzania wymaganych danych są przepisy Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 10 RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażanie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym zakresie.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będzie Pani/Pan podlegać profilowaniu.

Kontakt

ul. Lubawska 17

Wyślij wiadomość