CIT i VAT

CIT

 Regulacje z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych były w ostatnich latach przedmiotem szeregu bardzo istotnych zmian. Znaczna część z nich miała charakter uszczelniający, lecz jednocześnie ustawodawca wprowadza kolejne ułatwienia i ulgi dla podatników. Na polskie prawo podatkowe wpływają również inicjatywy międzynarodowe, jak tzw. BEPS, dyrektywy ATAD czy Konwencja MLI.

Zmiany te, a także agresywne w wielu obszarach podejście organów podatkowych powodują, że prawidłowe rozliczenie na gruncie CIT wiąże się coraz częściej z istotnymi wątpliwościami po stronie podatników. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, z przyjemnością pomożemy Państwu je rozwiać. Udzielając wsparcia, dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych klientów, mając na względzie także efektywność opodatkowania. Nasze kompetencje w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych obejmują w szczególności kompleksowe doradztwo w zakresie:

 • cen transferowych;
 • podatku u źródła;
 • amortyzacji oraz rozliczenia inwestycji;
 • ubiegania się o ulgi podatkowe (w szczególności SSE/PSI, ulga B&R, IP Box) i efektywnego korzystania z nich;
 • stosowania przepisów ograniczających wysokość kosztów uzyskania przychodu, w tym związanych z finansowaniem dłużnym oraz usługami niematerialnymi;
 • planowania podatkowego i rozliczenia podatkowego restrukturyzacji;
 • opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. Exit tax);
 • opodatkowania przychodów z tytułu własności środka trwałego;
 • opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (tzw. CFC);
 • efektywnej podatkowo polityki socjalnej i marketingowej;
 • dedykowanych, wewnętrznych szkoleń w tematyce wybranej przez klienta;
 • przeglądów podatkowych;
 • reprezentacji w toku sporów z organami podatkowymi.

VAT

Już od lat rozliczenia na gruncie podatku od towarów i usług należą do budzących największe emocje podatników. Niejasne i podlegające częstym zmianom przepisy, a także regularne i w wielu przypadkach restrykcyjne kontrole powodują, że obszar ten wymaga dużej uwagi nawet w przypadku najmniejszych podatników. Doradzając klientom w tym zakresie, mamy na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo przyjętych rozwiązań oraz unikanie nadmiernych kosztów – zarówno związanych z samym opodatkowaniem, jak i administracyjnych wynikających z konieczności prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji i dokumentacji związanych z realizowanymi transakcjami. Nasze kompetencje w obszarze VAT obejmują w szczególności kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • bieżącego doradztwa związanego z rozliczeniem codziennej działalności naszych klientów, w tym transakcji międzynarodowych, jak i nietypowych, jednorazowych transakcji;
 • zabezpieczania pozycji podatkowej w drodze wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, w tym w szczególności potwierdzania możliwości zastosowania uproszczeń dokumentacyjnych oraz innych korzystnych dla podatników rozwiązań;
 • przygotowywania wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych;
 • określania prawidłowego sposobu opodatkowania dostaw realizowanych w ramach łańcucha dostaw (transakcje łańcuchowe);
 • ustalania prawidłowej wysokości stawek VAT dla sprzedawanych towarów i usług;
 • dokonywania, jak również weryfikacji klasyfikacji towarów i usług na gruncie PKWiU oraz CN;
 • ustalania, które produkty powinny zostać rozliczone w ramach obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
 • weryfikacji oraz sporządzania procedur KKS;
 • opracowywania dopasowanej do działalności podatnika procedury mającej na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka uwikłania w proceder wyłudzenia VAT;
 • przeprowadzania przeglądów podatkowych, w tym przeglądów stawkowych mających na celu zidentyfikowanie towarów, które mogą podlegać niższą stawką VAT, niż stosowana obecnie przez klienta, jak również takich towarów, dla których stawka ta powinna być wyższa od stosowanej dotychczas;
 • przeprowadzania dedykowanych warsztatów z obszarów VAT, które budzą największe wątpliwości naszych klientów;
 • reprezentacji podatników w trakcie sporów z organami podatkowymi, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych.