Ceny transferowe

Ceny transferowe

 W ostatnich latach ilość kontroli przeprowadzanych przez organy w obszarze cen transferowych znacząco wzrosła. Co więcej, kontrole te stały się bardziej drobiazgowe. Szczegółowej analizie podlegają warunki poszczególnych przepływów transakcyjnych, w tym kalkulacja wynagrodzenia ustalonego w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Organy poddają przy tym dogłębnej analizie podział funkcji, ryzyka, czy wykorzystywanych zasobów pomiędzy stronami transakcji.

Kontrole te nie skupiają się wyłącznie na badaniu rozliczeń dużych międzynarodowych grup kapitałowych, ale niejednokrotnie są ukierunkowane na mniejsze, polskie grupy przedsiębiorców. Z uwagi na dostępność danych pochodzących z informacji o cenach transferowych, czy chociażby JPK typowanie podmiotów do kontroli oraz wstępna weryfikacja rozliczeń międzygrupowych stały się wyjątkowo prostym zadaniem dla organów podatkowych.

Uwzględniając powyższe oraz dużą zmienność regulacji w zakresie cen transferowych na przestrzeni ostatnich kilku lat proponujemy Państwu wsparcie w tym bardzo kluczowym dziale rozliczeń. Proponowane przez nas działania obejmują m.in.:

  • identyfikację podmiotów powiązanych oraz transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, mające na celu ustalenie zakresu obowiązków dokumentacyjnych;
  • wsparcie w formułowaniu, aktualizacji lub weryfikacji polityki i procedur w zakresie cen transferowych;
  • przygotowywanie lokalnych dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych, oraz pozostałych dokumentów przygotowywanych w oparciu o przepisy o cenach transferowych (informacje o cenach transferowych, oświadczenia), jak również weryfikacja dokumentacji opracowanej przez Państwa;
  • przygotowanie oraz opiniowanie umów zawieranych z podmiotami powiązanymi;
  • wsparcie w procedurze ubiegania się o APA (uprzednie porozumienie cenowe);
  • wsparcie oraz reprezentacja w toku kontroli w obszarze cen transferowych;
  • przeprowadzanie szkoleń i warsztatów z tematyki cen transferowych.