Dział prawny

Radca Prawny/Adwokat

O NAS:

Jesteśmy grupą prawników oraz doradców podatkowych wyznającą te same wartości i mającą podobne podejście do życia i obowiązków zawodowych. Po niemal 15 latach pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach tzw. wielkiej czwórki zdecydowaliśmy się założyć własną, niezależną kancelarię prawno-podatkową.

Do kancelarii prawnej BTA poszukujemy radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w obszarze prawa korporacyjnego, bieżącej obsługi spółek oraz przygotowywania i negocjowania kontraktów handlowych.

INFORMACJE GŁÓWNE:

 • Miejsce pracy: Wrocław ul. Szczytnicka 11 (Green2day)
 • Możliwość pracy hybrydowej (3/2)
 • Umowa o pracę lub kontrakt b2b

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sporządzanie opinii prawnych, umów, dokumentów korporacyjnych, aktualizacja danych rejestrowych
 • bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii
 • uczestnictwo w przeprowadzanych audytach prawnych i negocjacjach
 • analiza prawna przepisów prawa (tzw. research)

NASZE WYMAGANIA:

Od Kandydatów oczekujemy:

 • posiadania uprawnień radcy prawnego lub adwokata (ewentualnie aplikant z doświadczeniem)
 • praktycznego doświadczenia (min. 3 lata) zdobytego w kancelarii prawnej lub jako prawnik in-house w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego
 • praktycznego doświadczenia w zakresie przygotowywania i negocjowania kontraktów handlowych
 • znajomość prawa pracy, prawa nieruchomości lub doświadczenie w transakcjach typu M&A będzie dodatkowym atutem
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • samodzielności w zarządzaniu realizowanymi projektami i budowaniem długofalowych relacji z klientami
 • chęci rozwoju w obszarze prawa nieruchomości i prawa pracy
 • umiejętności pracy w zespole oraz pracy na kilku projektach jednocześnie
 • kreatywności, wnikliwości, dociekliwości i dokładności.

OFERUJEMY:

 • pracę w młodym rozwijającym się zespole wśród życzliwych i profesjonalnych osób
 • możliwość uczenia się od innych
 • częściowo pracę zdalną / hybrydową (3 dni w biurze 2 dni zdalnie)
 • pracę zespołową przy innowacyjnych projektach
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy b2b
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia;
 • pracę w nowoczesnym budynku w centrum Wrocławia

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesyłanie CV na adres: info@btattorneys.pl.

Prosimy również o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. GDPR/RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka:

Business & Tax Attorneys Dobiejewski, Patrzek, Sobczak, Karasiuk i Wspólnicy sp.k.
ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław

KRS: 0000806483

NIP: 8943146655

E-mail: info@btattorneys.pl

Podstawą przetwarzania wymaganych danych są przepisy Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 10 RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażanie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym zakresie.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będzie Pani/Pan podlegać profilowaniu.