Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.btattorneys.pl.

Ilekroć jest mowa o:

 • BTA lub administratorze danych – należy rozumieć Business & Tax Attorneys Patrzek, Sobczak, Karasiuk i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Lubawska 17, 54-061 Wrocław, mail: info@btattorneys.pl
 • danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Stronie lub Stronie internetowej – należy przez to rozumieć www.btattorneys.pl
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Stronę.
 • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe. Cele przetwarzania

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego). Za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Za Twoją dobrowolną zgodą dane osobowe (w tym dane zawarte w plikach cookies) mogą być przetwarzane do celów marketingowych. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez BTA.

Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników poprzez Stronę jest BTA.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych są przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na kilku podstawach. W odniesieniu do świadczonej przez nas usługi Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych, w tym profilowanie, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). W odniesieniu do realizacji procesu rekrutacji (w odpowiedzi na ogłoszenie lub z Twojej inicjatywy) Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z art. 22(1) Kodeksu Pracy, a jeśli podasz dane wykraczające poza zakres wskazany tym przepisem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zawsze masz możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).

Prawa osoby, której dane dotyczą

 Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • Prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Odbiorcy danych osobowych

 Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

W odniesieniu do danych zapisanych w niektórych plikach cookies dostęp do nich mogą mieć podmioty z technologii których korzystamy (np. Google), których wtyczki znajdują się na Stronie, w szczególności prowadzące serwisy społecznościowe  (za Twoją zgodą).

 Bezpieczeństwo

 Korzystanie ze Strony nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność
i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników, oraz w celach statystycznych. W Serwisie używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp Usługodawca), oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty trzecie). Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim).

Cookies identyfikują przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z witryny sieci Web łatwiejszym, na przykład poprzez zapisywanie haseł i preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. BTA nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie.

Pliki cookies można podzielić na cookies podstawowe (wykorzystywane w celach technicznych i analitycznych) oraz cookies marketingowe (wykorzystywane w celach marketingowych).

Serwis wykorzystuje usługi zewnętrzne (m.in. Google Analytics), świadczone przez Google, Inc. z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do Serwisu (tj. ustalenia skąd Użytkownik został przekierowany do Serwisu), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników w Serwisie oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z Serwisu. Google, Inc. wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz Serwisu. Informacje zebrane w powyższy sposób są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.

 Wtyczki serwisów społecznościowych:

Wtyczki do zewnętrznych serwisów społecznościowych działają wyłącznie, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dane znajdujące się w plikach cookies) przez podmioty trzecie określone jako Zaufani Partnerzy BTA, które to podmioty mogą wykorzystywać dane dla własnych celów (np. marketingowych).

 – Linkedin – na Stronie znajdują się przyciski odsyłające do serwisu Linkedin, które są powiązane z tym serwisem. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczony jest kod odwołujący się do serwisu Linkedin. W serwisie Linkedin obowiązują zasady prywatności ustalone przez Linkedin. Z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony.

Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka:

 1. Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Następnie wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek.
 6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Dla przeglądarki Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647:

 1. Kliknij menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies.

Domyślne blokowanie plików cookie

 • Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
 • Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

 • Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
 • Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Dla przeglądarki Internet Explorer 9 http://support.microsoft.com/kb/196955/pl:

 1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Dla przeglądarki Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Dla przeglądarki Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Stronę oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies.

BTA może zmienić obowiązującą Politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.