Jak się przygotować do nowego systemu stawek VAT

Wejście w życie nowej matrycy stawek VAT zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś przygotowań do tej zmiany, dowiedz się jak to zrobić bezpiecznie i sprawnie.

Od 1 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe załączniki do ustawy o VAT (nr 3 i 10), które zawierają listę towarów opodatkowanych 8% i 5% stawką VAT. Zmiana ta w dużej części rozszerza zakres stosowania preferencyjnych stawek VAT w obrębie towarów podobnych, niemniej są też takie pozycje, które spowodują zwiększenie stawki VAT z 8% lub 5% na 23%.

Jak ustalić stawkę VAT

Ustalenie właściwej stawki VAT wymaga w pierwszej kolejności sklasyfikowania:

  • towarów na gruncie Nomenklatury Scalonej (CN),
  • usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.

Klasyfikacja towarów lub usług może być w całym procesie najbardziej czasochłonna, gdyż wymaga przeanalizowania np. z jakim wyrobem mamy do czynienia, do czego on służy, jaką ma budowę lub skład, z uwzględnieniem udziału procentowego każdego składnika, łącznie ze sprecyzowaniem jaką rolę pełni dany składnik w produkcie. Z kolei w przypadku usług, należy ustalić na czym dana usługa polega, co obejmuje (jakie czynności/działania są wykonywane w jej ramach), na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy jest ona realizowana, a także, kto jest właścicielem surowca (gdy np. mamy do czynienia z usługami na materiale powierzonym).

Wszystkie powyższe elementy są często sporym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Dlatego warto w trakcie takiej analizy, poza przepisami wprowadzającymi poszczególne klasyfikacje, korzystać z dostępnych źródeł, takich jak:

  • Przeglądarki Taryfowej (link) – umożliwia sprawne wyszukanie kodów CN, jak również zapoznanie się z uwagami oraz notami wyjaśniającymi do poszczególnych pozycji, jak również polskimi wiążącymi informacjami taryfowymi (WIT),
  • Przeglądarki GUS (link) – umożliwia wyszukanie grupowań PKWiU zarówno na gruncie PKWiU 2008 jak i 2015, zidentyfikowanie powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami, jak również powiązań pomiędzy klasyfikacjami PKWiU a Nomenklaturą Scaloną (CN).
  • Unijnej wyszukiwarki WIT (link) – pozwoli odnaleźć WITy wydawane w całej UE dla poszczególnych towarów.

Biorąc pod uwagę, że WITy potwierdzają klasyfikację towarów na gruncie Nomenklatury Scalonej (CN), zidentyfikowanie takiej decyzji w UE pozwoli znacząco przyspieszyć analizę oraz ustalenie właściwej klasyfikacji danego towaru.

Po ustaleniu właściwej klasyfikacji CN/PKWiU pozostaje już tylko analiza nowych załączników do ustawy o VAT. Tutaj należy jednak pamiętać, że niektóre pozycje zawierają dodatkowe ograniczenia –wskazując przykładowo kategorie towarów, które pomimo klasyfikacji do pozycji CN wymienionej w załączniku do ustawy o VAT, nie podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie ustalić klasyfikacji PKWiU/CN oraz stawki VAT dla danego produktu, pozostaje nam możliwość skorzystania z nowej instytucji, która funkcjonuje już od listopada 2019 r. – wiążącej informacji stawkowej.

Jeżeli ustalenie klasyfikacji CN/PKWiU bądź stawki VAT budzi jakiekolwiek wątpliwości w Waszym przedsiębiorstwie, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami – gwarantujemy wieloletnie doświadczenie naszych doradców w zakresie klasyfikowania towarów i usług oraz ustalania stawek VAT.

Autor: Rafał Gołba, doradca podatkowy nr wpisu 12834, Partner w Business & Tax Attorneys