Nieruchomości oraz proces inwestycyjny

Nieruchomości oraz proces inwestycyjny

Nabywanie nieruchomości oraz realizacja inwestycji budowlanych są procesami długotrwałymi oraz skomplikowanymi. Kluczem do sukcesu jest właściwe zrozumienie potrzeb Klienta, odpowiednie przygotowanie transakcji oraz zidentyfikowanie ryzyk we właściwym momencie.

Naszą przewagą jest zgrany zespół doradców prawno-podatkowo-finansowych oferujących kompleksową pomoc w procesie nabywania nieruchomości oraz realizacji inwestycji budowlanych na zasadzie „one-stop shop”. Wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych dla klientów zagranicznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby Klienta oraz umożliwia nam właściwe przedstawienie specyfiki inwestycji budowlanych realizowanych w Polsce. Oferowane przez nas rozwiązania nie tylko są zaplanowane optymalnie od strony regulacyjnej oraz podatkowej, ale przede wszystkim zmierzają do zapewnienia terminowej realizacji inwestycji.

Nasz zakres usług obejmuje m.in.:

 • doradztwo w zakresie poszukiwania oraz wyboru optymalnej lokalizacji,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości oraz analiza podatkowa (due diligence),
 • strukturyzowanie transakcji od strony podatkowej i prawnej, w tym w szczególności z udziałem kapitału zagranicznego,
 • kompleksowe doradztwo transakcyjne przy sprzedaży lub nabyciu nieruchomości, zarówno przy transakcjach asset deal jak i share deal,
 • podatkowe i prawne doradztwo po-transakcyjne, w tym odzyskiwanie VAT,
 • doradztwo prawne przy realizacji procesu inwestycyjnego, w tym planowanie w zakresie niezbędnych zezwoleń administracyjnych oraz tzw. project management,
 • przygotowanie projektów umów zawieranych w procesie inwestycyjnym, w tym umowy dot. przygotowania dokumentacji projektowej oraz umowy o roboty budowlane,
 • reprezentowanie inwestora w postępowaniach administracyjnych oraz pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie,
 • doradztwo prawne i reprezentowanie inwestora w postępowaniach dotyczących uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • komercjalizacja obiektów handlowych, biurowych oraz magazynowych, w tym w szczególności przygotowywanie projektów umów najmu oraz ich negocjowanie,
 • reprezentowanie klientów w sporach przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych z zakresu uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców oraz zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych,
 • doradztwo w zakresie finansowania nabycia nieruchomości oraz realizacji inwestycji,
 • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.