Kolejne wzmocnienie naszej praktyki podatkowej

W grudniu naszą kompetencję w zakresie podatków pośrednich wzmocnił Rafał Gołba. Rafał jest doradcą podatkowym i posiada ponad 8 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. W naszym zespole jest odpowiedzialny merytorycznie za zagadnienia z zakresu podatków pośrednich, w szczególności podatku od towarów i usług. Rafał włada biegle językiem angielskim oraz (w stopniu komunikatywnym) językiem niemieckim.