Reorganizacje (M&A)

Reorganizacje (M&A)

Zmieniająca się rzeczywistość prawna i biznesowa niejednokrotnie powoduje konieczność reorganizacji grup kapitałowych lub spółek – przekształceń, podziałów, połączeń czy przeniesienia przedsiębiorstwa. Projekty tego typu należą do skomplikowanych przedsięwzięć dotykających zarówno elementów prawnych, podatkowych jak i księgowych – jest to też operacja na żywym biznesie. Rolą dobrego doradcy jest zidentyfikowanie obszarów zagrożeń na tych wszystkich płaszczyznach i takie przeprowadzenie procesu, aby był on optymalny dla prowadzonego przedsiębiorstwa – czyli możliwie najmniej odczuwalny.

Dzięki temu, że prezentujemy różne kompetencje i pracujemy w łączonych zespołach prawno-podatkowo-finansowych oferujemy kompleksową pomoc w procesach restrukturyzacyjnych na zasadzie „one-stop shop”. Tym samym dostarczamy pełne i pragmatyczne wsparcie projektowe a klient nie musi poświęcać czasu na uzgadnianie często sprzecznych opinii prawników i doradców podatkowych. Oferowane przez nas rozwiązania nie tylko są zaplanowane optymalnie od strony regulacyjnej oraz podatkowej ale przede wszystkim zmierzają do zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności w trakcie projektu i po jego zakończeniu. W ramach procesów reorganizacyjnych:

  • dokonamy oceny prawnej i podatkowej możliwości przeprowadzenia reorganizacji i zidentyfikujemy zagrożenia;
  • ułożymy harmonogram działań reorganizacyjnych;
  • wesprzemy w trakcie lub poprowadzimy proces reorganizacji;
  • zapewnimy biegłego rewidenta do oceny planów reorganizacji;
  • zastąpimy klienta w postępowaniu rejestracyjnym (KRS);
  • zapewnimy wsparcie potransakcyjne.