Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR

Z dniem 13 października b.r. weszły w życie przepisy z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające na niemal wszystkie spółki handlowe obowiązek zgłaszania i aktualizacji w dedykowanym rejestrze (Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR) beneficjentów rzeczywistych – czyli osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad daną spółką.

Zgłoszenia mają charakter elektroniczny  i odnośnie spółek istniejących winny być dokonane w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów – czyli do dnia 13 kwietnia 2020 r. Dla nowopowstałych spółek oraz aktualizacji istniejących wpisów przewidziano z kolei 7-dniowy termin zgłoszeń. Nie dopełnienie powyższego obowiązku przez spółkę będzie podlegać sankcji do 1.000.000 PLN, przewidziano również odpowiedzialność odszkodowawczą i karną wobec osób fizycznych za naruszenia przepisów.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres info@btattorneys.pl.