Aktualności

Polskie regulacje dotyczące rozliczania WNT niezgodne z dyrektywą VAT

Polskie regulacje dotyczące rozliczania WNT niezgodne z dyrektywą VAT – powstaje możliwość odzyskania wpłaconych odsetek oraz sankcji VAT 18 marca 2021 r. zapadł korzystny wyrok TSUE (C-895/19) w polskiej sprawie dotyczącej rozliczania WNT po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji. Trybunał uznał polskie przepisy za niezgodne z dyrektywą VAT w zakresie,…

Więcej

Kolejna rewolucja w CIT

W dniu 4 września 2020 r. opublikowana została zapowiedź istotnych zmian w podatkach dochodowych. W kilka dni później 16 września – doczekaliśmy się pierwszego projektu wraz z uzasadnieniem, który następnie, w wersji zawierającej jedynie nieznaczne zmiany, już w dniu 30 września został skierowany do Sejmu. Projekt zawiera szereg zmian, z których część może mieć istotny wpływ na rozliczenia podatników podatków…

Więcej

Kolejne wzmocnienie naszej praktyki prawnej

W dniu 1 czerwca 2020 r. naszą kompetencję w zakresie nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego wzmocnił Piotr Woźniak. Piotr jest radcą prawnym i posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W naszym zespole jest odpowiedzialny merytorycznie za zagadnienia z zakresu transakcji nieruchomościowych oraz procesu inwestycyjnego. Piotr specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach obrotu nieruchomościami, zarówno w transakcjach typu asset deal…

Więcej

Objaśnienia dotyczące rozliczenia podatkowego w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji

W dniu 9 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe, dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Ulga dostępna jest dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162). Celem Objaśnień – w teorii – było wyjaśnienie wątpliwości związanych…

Więcej

Termin zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego coraz bliżej

Chcielibyśmy przypomnieć o zmianach przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz utworzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązkiem złożenia informacji do rejestru CRBR objęte są niemal wszystkie spółki handlowe (z wyłączeniem spółek partnerskich i spółek akcyjnych notowanych na giełdzie). Dla podmiotów, które istniały w dniu wejścia w życie tych przepisów (t.j. 13 października 2019 r.) już wkrótce,…

Więcej

Jak się przygotować do nowego systemu stawek VAT

Wejście w życie nowej matrycy stawek VAT zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś przygotowań do tej zmiany, dowiedz się jak to zrobić bezpiecznie i sprawnie. Od 1 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe załączniki do ustawy o VAT (nr 3 i 10), które zawierają listę towarów opodatkowanych 8% i 5% stawką VAT. Zmiana ta w dużej części rozszerza…

Więcej

Od 1 stycznia kolejna grupa przedsiębiorstw zostanie objęta obowiązkiem utworzenia pracowniczego planu kapitałowego

Chcielibyśmy przypomnieć, że już od 1 stycznia 2020 r. przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych znajdą zastosowanie do kolejnej grupy przedsiębiorstw – zatrudniających na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób. Zwracamy uwagę, że jako osoby zatrudnione należy rozumieć nie tylko pracowników ale zasadniczo wszystkie osoby zatrudnione, objęte obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym (w…

Więcej

Kolejne wzmocnienie naszej praktyki podatkowej

W grudniu naszą kompetencję w zakresie podatków pośrednich wzmocnił Rafał Gołba. Rafał jest doradcą podatkowym i posiada ponad 8 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. W naszym zespole jest odpowiedzialny merytorycznie za zagadnienia z zakresu podatków pośrednich, w szczególności podatku od towarów i usług. Rafał włada biegle językiem angielskim oraz (w stopniu komunikatywnym) językiem niemieckim.

Więcej

Koszty przechowywania informacji w tzw. „chmurze”, w tym hosting, podlegają limitowaniu (15e ustawy o CIT)

Z początkiem października tego roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.288.2019.1.NL), w której stwierdził, że koszty wsparcia związane z tzw. „chmurą” (Cloud) tj. usługi hostingu danych i aplikacji podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o przepis art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Swoje stanowisko organ podatkowy argumentował tym, że…

Więcej

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, której celem jest usprawnienie wydawania decyzji o wsparciu oraz doprecyzowanie niejasności zaobserwowanych dotychczas w interpretacji przepisów regulujących sposób funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Pragniemy przypomnieć, że pomimo wielu zbieżności z obowiązującym uprzednio programem Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), program PSI funkcjonujący od niespełna roku, wprowadził znacząco odmienne zasady…

Więcej