Zagadnienia prawne

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR

Z dniem 13 października b.r. weszły w życie przepisy z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające na niemal wszystkie spółki handlowe obowiązek zgłaszania i aktualizacji w dedykowanym rejestrze (Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR) beneficjentów rzeczywistych – czyli osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad daną spółką. Zgłoszenia mają charakter…

Więcej