Oddelegowanie – o zaświadczenie A1 może już nie być tak łatwo…

Jak wynika z doniesień prasowych, Parlament Europejski wznawia prace nad nowelizacją przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w ramach UE. Nowe zasady mogą zmienić sposób oskładkowania wynagrodzeń tysięcy Polaków delegowanych do pracy w innym kraju UE. O ile proponowane zmiany wejdą w życie, o tym w którym kraju powinny być płacone składki na ZUS decydować będzie wysokość obrotów spółki delegującej w kraju macierzystym i w innych państwach UE oraz czas realnie spędzony przez pracowników w poszczególnych państwach.

Powyższe może oznaczać, że nawet osoby wyjeżdzające z Polski zaledwie na kilka miesięcy będą musiały zostać zgłoszone do systemu ubezpieczeń społecznych kraju oddelegowania.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.