Klauzula zgody na cookies

KLAUZULA ZGODY na cookies:

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Jeśli korzystasz ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Business & Tax Attorneys Patrzek, Sobczak, Karasiuk i Wspólnicy spółka komandytowa (dalej: BTA)
Cele przetwarzania  danych
 1. Marketing, w tym cele analityczne
 2. Świadczenie usług przez BTA
 3. Proces rekrutacji (w odpowiedzi na ogłoszenie lub z Twojej inicjatywy).
Podstawy prawne przetwarzania danych
 1. Marketing, w tym cele analityczne
 2. Świadczenie usług przez BTA
 3. Proces rekrutacji (w odpowiedzi na ogłoszenie lub z Twojej inicjatywy).
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

 

             KLAUZULA INFORMACYJNA (WERSJA SZCZEGÓŁOWA):

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator Twoich danych osobowych:

Business & Tax Attorneys Dobiejewski, Patrzek, Sobczak, Karasiuk i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Lubawska 17, 54-061 Wrocław (dalej: BTA),

Mail: info@btattorneys.pl

nr tel. 0048 508 292 392

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do marketingu produktów lub usług własnych BTA, Twoje dane mogą być przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes BTA, jakim jest możliwość przedstawiania informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, zwiększenie sprzedaży swoich usług.

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług BTA. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych BTA do Twoich zainteresowań, a także pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług BTA.

W przypadku przesłania Twojej aplikacji rekrutacyjnej w odpowiedzi na ogłoszenie lub z Twojej własnej inicjatywy Twoje dane mogą być przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług BTA Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa – np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Jeżeli chodzi o prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych BTA, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług BTA Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych BTA Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

W odniesieniu do realizacji procesu rekrutacji (w odpowiedzi na ogłoszenie lub z Twojej inicjatywy) Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) Kodeksu Pracy, a jeśli podasz dane wykraczające poza zakres wskazany tym przepisem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług BTA  jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

W odniesieniu do realizacji procesu rekrutacji (w odpowiedzi na ogłoszenie lub z Twojej inicjatywy) niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez BTA Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.