Termin zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego coraz bliżej

Chcielibyśmy przypomnieć o zmianach przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz utworzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązkiem złożenia informacji do rejestru CRBR objęte są niemal wszystkie spółki handlowe (z wyłączeniem spółek partnerskich i spółek akcyjnych notowanych na giełdzie). Dla podmiotów, które istniały w dniu wejścia w życie tych przepisów (t.j. 13 października 2019 r.) już wkrótce, bo 13 kwietnia b.r. mija termin na złożenie odpowiedniego wniosku w formie elektronicznej do CRBR – https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/. Nowe podmioty winny ten obowiązek zrealizować w ciągu 7 dni od dnia wpisu do KRS – taki też termin jest przewidziany dla aktualizacji wpisu.

Informacje o beneficjencie rzeczywistym powinny zostać złożone elektronicznie zgodnie z określoną dla danego podmiotu reprezentacją (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub ePUAP). Wbrew pozorom nie zostało już dużo czasu na spełnienie omawianego obowiązku, w niektórych przypadkach czasochłonne może się bowiem okazać ustalenie informacji podlegających zgłoszeniu. Stanowczo zatem rekomendujemy rozpoczęcie tego procesu możliwie jak najszybciej. Niezgłoszenie informacji do rejestru CRBR w terminie może skutkować m.in karą administracyjną dla spółki w wysokości do 1.000.000 złotych.

W razie wątpliwości, chętnie wesprzemy Państwa przy wypełnianiu wyżej wskazanych obowiązków.

W razie pytań proszę o kontakt z radcą prawnym Konstantym Dobiejewskim – tel: 508 292 392, mail: kdobiejewski@btattorneys.pl