Monthly Archives: luty 2023

Nowelizacja Kodeksu Pracy

W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm przyjął kolejną obszerną nowelizację Kodeksu Pracy. Procedowane zmiany implementują postanowienia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie tzw. „work-life balance”. Teraz pracę nad ustawą będzie prowadził Senat – szczegółowa treść przepisów będzie mogła jeszcze zatem ulec zmianie. Nowe przepisy powinny wejść w życie po upływie 21 dni od daty ich ogłoszenia. Zmiany będą…

Więcej