Możliwe konsekwencje w CIT i PIT tzw. „twardego Brexitu”

Przed kilkoma dniami Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące potencjalnych konsekwencji na gruncie CIT i PIT tzw. „twardego Brexitu” tj. bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (UE). Stosownie do wyjaśnień resortu finansów, tzw. „twardy Brexit” oznacza, że w relacjach pomiędzy państwami UE i Wielką Brytanią nie będzie okresu przejściowego w zakresie utrzymania aktualnych regulacji dotyczących podatków bezpośrednich. Konsekwentnie, w odniesieniu do podmiotów brytyjskich lub operacji z ich udziałem przestaną zasadniczo obowiązywać preferencje podatkowe. 

Powyższe dotyczyć będzie przykładowo opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz spółek brytyjskich, które nastąpi wówczas na zasadach ogólnych lub – przy założeniu spełnienia określonych warunków – w oparciu o zapisy Konwencji zawartej dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie bowiem nadal obowiązywać.

„Twardy Brexit” będzie miał również wpływ na opodatkowanie na gruncie PIT. Uniemożliwi on podatnikom będącym rezydentami Wielkiej Brytanii korzystanie z preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci, który reguluje ustawa o PIT. Utrzymanie wskazanych powyżej preferencji będzie jednak potencjalnie możliwe w przypadku, jeżeli Wielka Brytania pozostanie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przepisy regulujące wspomniane preferencje obejmują bowiem także podmioty z siedzibą w krajach EOG.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE wiąże się dla wielu polskich podmiotów z szeregiem wątpliwości, zarówno na gruncie podatków bezpośrednich, jak również podatku VAT i obciążeń celnych. Jeżeli również dla Państwa to zagadnienie wiąże się z niepewnością w sferze podatkowej, zapraszamy do kontaktu.