Kolejne wzmocnienie naszej praktyki prawnej

W dniu 1 czerwca 2020 r. naszą kompetencję w zakresie nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego wzmocnił Piotr Woźniak. Piotr jest radcą prawnym i posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W naszym zespole jest odpowiedzialny merytorycznie za zagadnienia z zakresu transakcji nieruchomościowych oraz procesu inwestycyjnego.

Piotr specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach obrotu nieruchomościami, zarówno w transakcjach typu asset deal jak i share deal. Głównym obszarem zainteresowań Piotra jest doradztwo przy realizacji inwestycji budowlanych. Specjalizuje się głównie w prawnych aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności w kwestiach planistycznych i budowlanych. Piotr doradza również klientom przy zawieraniu umów związanych z realizacją inwestycji i użytkowaniem nieruchomości, a także w zakresie postępowań spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Piotr włada biegle językiem angielskim.