Piotr Woźniak

Radca prawny
Brief info
Piotr jest radcą prawnym i absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada 12–letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W Kancelarii BTA jest Partnerem odpowiedzialnym merytorycznie za zagadnienia prawa nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego. Przed dołączeniem do naszej kancelarii Piotr przez ponad 12 lat pracował w największych kancelariach prawnych w Polsce, w tym w międzynarodowych sieciowych kancelariach, gdzie ostatnio był liderem praktyki Real Estate w Polsce. Piotr biegle posługuje się językiem angielskim.
Doświadczenie zawodowe

Piotr specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach obrotu nieruchomościami, zarówno w transakcjach typu asset deal jak i share deal. Głównym obszarem zainteresowań Piotra jest doradztwo przy realizacji inwestycji budowlanych. Specjalizuje się głównie w prawnych aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności w kwestiach planistycznych i budowlanych. Piotr doradza również klientom przy zawieraniu umów związanych z realizacją inwestycji i użytkowaniem nieruchomości, a także w zakresie postępowań spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Piotr uczestniczył w szeregu projektów dotyczących kwestii nieruchomościowych, w tym:
 • projekty due diligence,
 • transakcje kupna i sprzedaży nieruchomości,
 • transakcje M&A,
 • doradztwo inwestycyjne (umowy z projektantami i generalnymi wykonawcami inwestycji),
 • doradztwo związane z lokalizacją inwestycji,
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń oraz tzw. project management
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego we własność,
 • roszczenia reprywatyzacyjne,
 • zezwolenia na nabycie nieruchomości / udziałów przez podmioty zagraniczne lub zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych,
 • komercjalizacja powierzchni komercyjnych, biurowych oraz magazynowych
 • doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji zbycia nieruchomości lub jej zabudowy z inwestorem prywatnym.
W zakresie wybranych projektów:
 • był odpowiedzialny za prowadzenie postępowań administracyjnych oraz uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń w jednej z największych inwestycji budowlanych w Polsce, w tym w szczególności prowadził postępowania w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowej, pozwolenia na wycinkę drzew, zezwolenia na lokalizację zjazdu, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę, pozwoleń zamiennych oraz pozwolenia na budowę,
 • kierował zespołem i doradzał w zakresie nabycia pakietu nieruchomości biurowych w kilku lokalizacjach w Polsce za łączną kwotę ponad 200 mln Euro,
 • doradzał szeregu inwestorom zagranicznym przy nabywaniu nieruchomości na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz przy realizacji inwestycji budowlanych, głównie dla sektora produkcyjnego oraz automotive,
 • doradzał jednej z największych spółek z branży przemysłu ciężkiego w transakcji ze Skarbem Państwa dotyczącej zamiany nieruchomości o powierzchni ponad kilkuset hektarów,
 • kierował zespołem prawnym przy tworzeniu jednego z pierwszych kompleksowych raportów dot. prawnych aspektów funkcjonowania funduszy nieruchomościowych REIT w Polsce,
 • brał udział w stworzeniu modelu zarządzania nieruchomością o szacunkowej wartości rynkowej ok. 1 mld złotych.

Piotr jest autorem wielu publikacji związanych z szeroko pojętym prawem obrotu nieruchomościami, w tym regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz administracyjnoprawnych aspektów procesu inwestycyjnego. Prowadził jako prelegent również wiele szkoleń z tego zakresu.

Branże:

Nieruchomości
Budownictwo
Produkcja
Fundusze inwestycyjne
Automotive
Energetyka