Author page: admin

Kolejne wzmocnienie naszej praktyki podatkowej

W grudniu naszą kompetencję w zakresie podatków pośrednich wzmocnił Rafał Gołba. Rafał jest doradcą podatkowym i posiada ponad 8 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. W naszym zespole jest odpowiedzialny merytorycznie za zagadnienia z zakresu podatków pośrednich, w szczególności podatku od towarów i usług. Rafał włada biegle językiem angielskim oraz (w stopniu komunikatywnym) językiem niemieckim.

Więcej

Koszty przechowywania informacji w tzw. „chmurze”, w tym hosting, podlegają limitowaniu (15e ustawy o CIT)

Z początkiem października tego roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.288.2019.1.NL), w której stwierdził, że koszty wsparcia związane z tzw. „chmurą” (Cloud) tj. usługi hostingu danych i aplikacji podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o przepis art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Swoje stanowisko organ podatkowy argumentował tym, że…

Więcej

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, której celem jest usprawnienie wydawania decyzji o wsparciu oraz doprecyzowanie niejasności zaobserwowanych dotychczas w interpretacji przepisów regulujących sposób funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Pragniemy przypomnieć, że pomimo wielu zbieżności z obowiązującym uprzednio programem Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), program PSI funkcjonujący od niespełna roku, wprowadził znacząco odmienne zasady…

Więcej

Możliwe konsekwencje w CIT i PIT tzw. „twardego Brexitu”

Przed kilkoma dniami Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące potencjalnych konsekwencji na gruncie CIT i PIT tzw. „twardego Brexitu” tj. bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (UE). Stosownie do wyjaśnień resortu finansów, tzw. „twardy Brexit” oznacza, że w relacjach pomiędzy państwami UE i Wielką Brytanią nie będzie okresu przejściowego w zakresie utrzymania aktualnych regulacji dotyczących…

Więcej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR

Z dniem 13 października b.r. weszły w życie przepisy z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające na niemal wszystkie spółki handlowe obowiązek zgłaszania i aktualizacji w dedykowanym rejestrze (Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR) beneficjentów rzeczywistych – czyli osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad daną spółką. Zgłoszenia mają charakter…

Więcej

Oddelegowanie – o zaświadczenie A1 może już nie być tak łatwo…

Jak wynika z doniesień prasowych, Parlament Europejski wznawia prace nad nowelizacją przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w ramach UE. Nowe zasady mogą zmienić sposób oskładkowania wynagrodzeń tysięcy Polaków delegowanych do pracy w innym kraju UE. O ile proponowane zmiany wejdą w życie, o tym w którym kraju powinny być płacone składki na ZUS decydować będzie wysokość obrotów spółki delegującej…

Więcej