Monthly Archives: Kwiecień 2024

Nowy projekt „ustawy o sygnalistach” w Sejmie

Dnia 17 grudnia 2021 r. upłynął termin wdrożenia do prawodawstwa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W związku z upływem zakreślonego terminu i celem wdrożenia ww. dyrektywy do krajowego porządku prawnego, w dniu 2 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o…

Więcej