Daily Archives: 7 lutego, 2022

NSA: przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych

Zarys sporu Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT planował nabyć we własnym imieniu i na własny rachunek usługi noclegowe (hotelowe), świadczone na terytorium Polski – z tego tytułu Wnioskodawca miał otrzymywać od sprzedawców ww. usług faktury z wykazanym VAT, na których jako nabywca zostanie wskazany Wnioskodawca. Następnie wnioskodawca planował odsprzedawać zakupione usługi na rzecz innych podmiotów wystawiając na ich rzecz faktury…

Więcej