Monthly Archives: Styczeń 2022

Korekta JPK bez czynnego żalu

Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT zobowiązani są do przesyłania pliku JPK_VAT z deklaracją. Dokument ten zastąpił składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami oraz informację JPK_VAT. Plik składany jest w formie elektronicznej i składa się z dwóch części – deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Do końca 2021 r. w przypadku złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT oraz uiszczeniu ewentualnej…

Więcej

Interpretacja ogólna MF w sprawie VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego

Przyczyną wydania interpretacji ogólnej z dnia 22 grudnia 2021 r. (sygn. PT1.8101.2.2021) był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przypomnijmy więc czego dotyczył spór, który przeniósł się na wokandę unijnego sądu. Zarys sporu Gmina Wrocław z dniem 1 stycznia 2019 r. przestała być właścicielem nieruchomości, które pozostawały w użytkowaniu wieczystym, natomiast dotychczasowi użytkownicy wieczyści stali się z mocy prawa właścicielami…

Więcej