Yearly Archives: 2022

Nowe Regulacje pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy dokonując kompleksowej regulacji pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. Obecnie ustawa została przekazana do Senatu. Najprawdopodobniej powyższe zmiany wejdą w życie już w I kwartale 2023 roku. I. Praca zdalna. Praca zdalna może być świadczona całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą. Ustalenie pracy…

Więcej

NSA: przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych

Zarys sporu Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT planował nabyć we własnym imieniu i na własny rachunek usługi noclegowe (hotelowe), świadczone na terytorium Polski – z tego tytułu Wnioskodawca miał otrzymywać od sprzedawców ww. usług faktury z wykazanym VAT, na których jako nabywca zostanie wskazany Wnioskodawca. Następnie wnioskodawca planował odsprzedawać zakupione usługi na rzecz innych podmiotów wystawiając na ich rzecz faktury…

Więcej

Korekta JPK bez czynnego żalu

Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT zobowiązani są do przesyłania pliku JPK_VAT z deklaracją. Dokument ten zastąpił składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami oraz informację JPK_VAT. Plik składany jest w formie elektronicznej i składa się z dwóch części – deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Do końca 2021 r. w przypadku złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT oraz uiszczeniu ewentualnej…

Więcej

Interpretacja ogólna MF w sprawie VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego

Przyczyną wydania interpretacji ogólnej z dnia 22 grudnia 2021 r. (sygn. PT1.8101.2.2021) był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przypomnijmy więc czego dotyczył spór, który przeniósł się na wokandę unijnego sądu. Zarys sporu Gmina Wrocław z dniem 1 stycznia 2019 r. przestała być właścicielem nieruchomości, które pozostawały w użytkowaniu wieczystym, natomiast dotychczasowi użytkownicy wieczyści stali się z mocy prawa właścicielami…

Więcej